Chơi bóng đá giả tưởng và chọn các lựa chọn hàng đầu